กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้ใจบุญ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายสุข พรมชุม บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

59

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน รพ.สต.บ้านละหานทรายใหม่ อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนผู้ใจบุญ ร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นายสุข พรมชุม บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์