จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาหนองละหานทราย ด้านบ้านนหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

35

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ผู้นำชุมชน ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาหนองละหานทราย ด้านบ้านนหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์