กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดได้ดำเนินการออกสำรวจ ไฟฟ้าสาธารณะ และออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชน หมู่ที่ 1-9 เป็นที่เรียบร้อย

34