ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

131