ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Pavement In – place Recycling รหัส ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒๐๖-๐๑ สายทางแยก ทช.บร.๓๐๖๕ – บ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (e-bidding)

25