พ.จ.ท.ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยนางปิยาภรณ์ มีภักดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวดและคณะ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง

21

พ.จ.ท.ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยนางปิยาภรณ์ มีภักดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวดและคณะ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ลงพื้นที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลหินลาดเป็นจำนวน 80 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน