ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

32

นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาด พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด และเจ้าหน้าที่ อบต.หินลาด ร่วมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โดยได้รับการสนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์