โครงการสร้างบ้านให้น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดร่วมกับ 9 หน่วยงานและผู้มีจิตรศรัทธาได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

133

โครงการสร้างบ้านให้น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาดร่วมกับ 9 หน่วยงานและผู้มีจิตรศรัทธาได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ณ บ้านหินลาด หมู่ที่ 9 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์