ทำความสะอาดพัฒนาบริเวณวัด เพื่อรองรับผู้ที่กักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ณ วัดบ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

35

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสุวิช ไชยพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาบริเวณวัด เพื่อรองรับผู้ที่กักตัวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ณ วัดบ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์