องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรยาม ประสานงานประจำสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านหินลาด หมู่ที่ 8 และวัดป่าเทพนิมิตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

44

เมื่อวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรยาม ประสานงานประจำสถานที่กักตัว ณ วัดบ้านหินลาด หมู่ที่ 8 และวัดป่าเทพนิมิตร บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์