ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนน้อย หมู่ที่ ๑ (สายทางแยก บ้านนายตน เลาประโคน – ประปาหมู่บ้าน) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

41