โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด

21

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการว่ายน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้น