กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

20

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี พ.ศ. 2564