ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศติกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

44