เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป

25

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป เนื่องจากได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญ ให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 5 ราย