รณรงค์การเลือกตั้ง

23

รณรงค์การเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ชุมชนตำบลหินลาด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง