โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.)

25

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.)
เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์