ลงพื้นที่ตำบลหินลาดเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

70

เมื่อวันที่ 15 18 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565
นายสมหมาย ปิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด และคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลหินลาดเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019