กิจกรรมการประชุมปลุกและปรับปรุงพลังงานประเภท อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2565)

43

กิจกรรมการประชุมปลุกและปรับปรุงพลังงานประเภท อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2565)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมหมาย ปิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ร่วมเปิดกิจกรรมการการประชุมปลุกและปรับปรุงพลังงานประเภท อปท. บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2565) และร่วมตอบรับ นายวิทยา สัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์