ลงพื้นที่ตำบลหินลาดเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

37

เมื่อวันที่ 4,9,11,22,25 มีนาคม 2565 นายสมหมาย ปิ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด และคณะ ได้ลงพื้นที่ตำบลหินลาดเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019