ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 206-02 สายบ้านถนนน้อย-อำเภอบ้านกรวด ทช.บร.3065 ถนนน้อนหมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร

381

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 206-02 สายบ้านถนนน้อย-อำเภอบ้านกรวด ทช.บร.3065 ถนนน้อนหมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร