ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

381

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)