ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด(ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

331