ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายเสรี ปาสาทัง ถึง บ้านนายเบะ ศรีสุข) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

375