ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ที่ ๓ (สายทางจากสี่แยกถึงบ้านนายเจือน ยืนกระมล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

408