ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด

อำเภอบ้านกรวด   จังหวัดบุรีรัมย์

logonn

144 หมู่ที่ 4  ตำบลหินลาด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

Tel : 044-197016  Fax : 044-197016

Email : hinlad2011@hotmail.com
http://www.hinladlocal.go.th /